Kancelaria Notarialna
Daniel Leputa Notariusz

NOTARIUSZ

Daniel

Leputa

ul. Czackiego 7
38-200

Jasło

tel.:
(13) 446 73 71, 501 337 311
fax.:
(13) 446 73 71
www:
notariuszjaslo.pl
Godziny pracy:
 • pn.: 8.00 - 17.00
 • wt. - pt.: 8.00 - 15.30
 • istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze dnia, w tym również w sobotę, po uprzednim uzgodnieniu.


DOKUMENTY

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej jeżeli prowadzona jest w systemie informatycznym,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej jeżeli prowadzona jest w systemie informatycznym,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne,
 • postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych,
 • wartość rynkowa lokalu.

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona lub numer księgi wieczystej jeżeli prowadzona jest w systemie informatycznym,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży).

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament,
 • dane osoby powoływanej do spadku.

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy,
 • dane osobowe pełnomocnika,
 • opis nieruchomości, najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej jeżeli prowadzona jest w systemie informatycznym.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia (mężczyźni, niezamężne kobiety) lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • nr PESEL zmarłego.

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków.
MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.